Inkasso

Tyvärr råkar alla företag någon gång ut för kunder som hamnar i ekonomiska svårigheter eller som är ohederliga. I sådana lägen gäller det att snabbt och korrekt kunna driva in sina krav, annars kan man lätt bli utan.

På Vestra Advokatbyrå har vi lång erfarenhet av inkassoservice och våra handläggare är alla juridiskt utbildade. Med hjälp av vår erfarenhet och kompetens kan vi hjälpa dig när dina kunder har betalningsproblem eller inte vill betala.

Maila eller ring oss om du är intresserad av att veta mer.