Straffrätt

Vi på Vestra Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hjälpa både personer som råkat ut för ett brott och de som blivit misstänkta för ett.

Om du anses vara skäligen misstänkt för ett brott ska polisen informera dig om detta. Ofta bedöms du då ha rätt till en offentlig försvarare. Du kan ge polisen namnet på den advokat som du vill ska företräda dig, annars utser domstolen en åt dig. Du är inte skyldig att delta i några förhör förrän din försvarare kan närvara. Vi kan närvara även utanför vanlig kontorstid om det behövs, skicka i så fall sms till våra advokaters mobiltelefonnummer som finns här. Vi hjälper dig med att kontakta domstolen och polisen.

På samma sätt har du som råkat ut för ett brott i många fall rätt till ett målsägandebiträde som är närvarande vid polisförhör, vid en eventuell rättegång och hjälper till med skadeståndsanspråk. Du kan själv välja vem som ska företräda dig om du vill. Kontakta oss så berättar vi mer.