Vestra Advokatbyrå
Genom att kontrollera den internationella online-apotek och leverera online apotek läkemedel prisjämförelser, experter kan hjälpa dig att få den bästa affären utan att äventyra din hälsa och säkerhet. För att lära dig mer om varje apotek, genom att klicka på länken.

Medarbetare

Christine Koch

Advokat

Jur kand 1999, tingstjänstgöring på Kronofogdemyndigheten i Malmö samt Lunds tingsrätt 1999-2001, biträdande jurist vid Advokaterna Stjerna och Olsen AB (senare Advokaterna Olsen och Kron AB och slutligen Advokatfiman Kron AB) 2001-2007,

Inriktning
Brottmål, familjemål, skadeståndsrätt, utlänningsrätt och allmän praktik

Språk
Engelska och franska

E-post
christine.koch@abvestra.se

Telefon
+46 40 631 85 61

+46 708 26 49 51

________________________________________________

Tina Larsson

Biträdande jurist

Jur kand 2004, biträdande jurist vid Advokaterna Olsen och Kron AB (senare Advokatfirman Kron AB) 2004-2007.

Inriktning
Brottmål, familjemål, skadeståndsrätt, utlänningsrätt och allmän praktik

Språk
Engelska

E-post
tina.larsson@abvestra.se

Telefon
+46 40 631 85 60

+46 708 26 49 50

_________________________________________________

Pernilla Svantesson

Advokat

Jur kand 1999, tingstjänstgöring vid Lunds tingsrätt 1999-2001, fiskal vid Kammarrätten i Göteborg, 2001-2004, biträdande jurist vid Advokaterna Stjerna och Olsen AB (senare Advokaterna Olsen och Kron AB och slutligen Advokatfiman Kron AB) 2001-2007.

Inriktning
Brottmål, familjemål, skadeståndsrätt, utlänningsrätt och allmän praktik

Språk
Engelska

E-post
pernilla.svantesson@abvestra.se

Telefon
+46 40 631 85 63

+46 708 91 89 89

_________________________________________________

Ingalill Håkansson

Civilekonom

Ekonomexamen 1980, Skatteförvaltningen 1981-1988, revisor på Öhrlings Coopers & Lybrand AB 1988-1998, redovisningsansvarig på Sigma SystemPartner (Sigmakoncernen) 1998-2003, ekonom på Sparbanken Finn 2003, ekonomiansvarig på Advokaterna Stjerna och Olsen AB (senare Advokaterna Olsen och Kron AB och slutligen Advokatfiman Kron AB) 2004-2007.

E-post
ingalill.hakansson@abvestra.se

Telefon
+46 40 631 85 62

+ 708 26 49 52