Medarbetare

Christine Koch

Advokat

Jur kand 1999, tingstjänstgöring på Kronofogdemyndigheten i Malmö samt Lunds tingsrätt 1999-2001, biträdande jurist vid Advokaterna Stjerna och Olsen AB (senare Advokaterna Olsen och Kron AB och slutligen Advokatfiman Kron AB) 2001-2007,

Inriktning
Brottmål, familjemål, skadeståndsrätt, utlänningsrätt och allmän praktik

Språk
Engelska och franska

E-post
christine.koch@abvestra.se

Telefon
+46 40 631 85 61

+46 708 26 49 51

________________________________________________

Tina Larsson

Biträdande jurist

Jur kand 2004, biträdande jurist vid Advokaterna Olsen och Kron AB (senare Advokatfirman Kron AB) 2004-2007.

Inriktning
Brottmål, familjemål, skadeståndsrätt, utlänningsrätt och allmän praktik

Språk
Engelska

E-post
tina.larsson@abvestra.se

Telefon
+46 40 631 85 60

+46 708 26 49 50

_________________________________________________

Pernilla Svantesson

Advokat

Jur kand 1999, tingstjänstgöring vid Lunds tingsrätt 1999-2001, fiskal vid Kammarrätten i Göteborg, 2001-2004, biträdande jurist vid Advokaterna Stjerna och Olsen AB (senare Advokaterna Olsen och Kron AB och slutligen Advokatfiman Kron AB) 2001-2007.

Inriktning
Brottmål, familjemål, skadeståndsrätt, utlänningsrätt och allmän praktik

Språk
Engelska

E-post
pernilla.svantesson@abvestra.se

Telefon
+46 40 631 85 63

+46 708 91 89 89

_________________________________________________

Ingalill Håkansson

Civilekonom

Ekonomexamen 1980, Skatteförvaltningen 1981-1988, revisor på Öhrlings Coopers & Lybrand AB 1988-1998, redovisningsansvarig på Sigma SystemPartner (Sigmakoncernen) 1998-2003, ekonom på Sparbanken Finn 2003, ekonomiansvarig på Advokaterna Stjerna och Olsen AB (senare Advokaterna Olsen och Kron AB och slutligen Advokatfiman Kron AB) 2004-2007.

E-post
ingalill.hakansson@abvestra.se

Telefon
+46 40 631 85 62

+46 708 26 49 52