Medarbetare

Christine Koch

Advokat

Jur kand 1999, tingstjänstgöring på Kronofogdemyndigheten i Malmö samt Lunds tingsrätt 1999-2001, biträdande jurist vid Advokaterna Stjerna och Olsen AB (senare Advokaterna Olsen och Kron AB och slutligen Advokatfiman Kron AB) 2001-2007,

Inriktning
Brottmål, familjemål, skadeståndsrätt, utlänningsrätt och allmän praktik

Språk
Engelska och franska

E-post
christine.koch@abvestra.se

Telefon
+46 40 631 85 61

+46 708 26 49 51

________________________________________________

Pernilla Svantesson

Advokat

Jur kand 1999, tingstjänstgöring vid Lunds tingsrätt 1999-2001, fiskal vid Kammarrätten i Göteborg, 2001-2004, biträdande jurist vid Advokaterna Stjerna och Olsen AB (senare Advokaterna Olsen och Kron AB och slutligen Advokatfiman Kron AB) 2001-2007.

Inriktning
Brottmål, familjemål, skadeståndsrätt, utlänningsrätt och allmän praktik

Språk
Engelska

E-post
pernilla.svantesson@abvestra.se

Telefon
+46 40 631 85 63

+46 708 91 89 89