Avtals- och köprätt

Varje dag ingås en stor mängd olika avtal. Det är därför inte konstigt att behovet av rådgivning och biträde i avtals- och köprättsliga frågor är mycket stort.

Vi på Vestra Advokatbyrå kan hjälpa dig i sådana frågor. Vi kan ge rådgivning, biträda dig vid förhandlingar samt hjälpa till med upprättandet av avtalsdokument och andra handlingar.

Kontakta oss så berättar vi mer.