Vestra Advokatbyrå
Genom att kontrollera den internationella online-apotek och leverera online apotek läkemedel prisjämförelser, experter kan hjälpa dig att få den bästa affären utan att äventyra din hälsa och säkerhet. För att lära dig mer om varje apotek, genom att klicka på länken.

Familjerätt

Ibland kan det krävas hjälp av utomstående för att lösa konflikter även inom familjen. Vår utgångspunkt är alltid att försöka nå en lösning som är så bra som möjligt.

Om du är i behov av ombud och råd i samband med t ex en separation rörande umgänge eller vårdnad om gemensamma barn så kan vi hjälpa dig.

Vi kan även hjälpa till att upprätta testamente och samboavtal.

Kontakta oss så berättar vi mer.