Familjerätt

Ibland kan det krävas hjälp av utomstående för att lösa konflikter inom familjen och då står vi gärna till tjänst. Vår utgångspunkt är alltid att försöka nå en lösning som är så bra som möjligt och hållbar i längden.

Vi kan t ex anlitas som ombud i samband med en tvist rörande umgänge eller vårdnad om gemensamma barn. Vi kan även hjälpa till att upprätta testamente och samboavtal.

Kontakta oss så berättar vi mer.