Utlänningsrätt

Den som söker asyl i Sverige har rätt till ett offentligt biträde. Du kan själv välja en jurist som du vill ska hjälpa dig eller så får du någon utsedd av Migrationsverket.

Alla jurister på Vestra Advokatbyrå har hjälpt många asylsökande med denna process och i många fall med positivt resultat. Om du vill att vi ska företräda dig är det viktigt att du kontaktar oss så tidigt som möjligt då det kan vara svårt att byta offentligt biträde senare.

Vi kan även hjälpa dig som söker uppehållstillstånd i Sverige av någon annan anledning, t ex på grund av anknytning eller på grund av studier, eller om du ska ansöka om svenskt medborgarskap.

Kontakta oss så berättar vi mer.