Advokatinkasso

Det faktum att du anlitar en advokatbyrå har många fördelar.

Samtliga handläggare har avlagt högskoleexamen och eventuella bestridanden lämnas över till en jurist. Detta innebär att ditt ärende handläggs korrekt och effektivt redan från början. Vi kan t ex istället för att skicka ett vanligt inkassokrav hjälpa till med att utforma en betalningsanmaning eller en stämningsansökan med ansökan om kvarstad.

Vidare reagerar din kund snabbare på ett brev från en advokatbyrå än på ett brev från ett ”vanligt” inkassoföretag.

Slutligen kan vi omedelbart och utan någon tidsförlust driva ditt ärende vidare om det skulle visa sig att motparten bestrider kravet.