Pris

Ärenden som avslutas utan att de drivs vidare till kronofogdemyndighet eller någon annan myndighet kallar vi utomrättsliga.

När pengar inkasseras i sådana ärenden tar vi betalt i form av provision.

0 – 8 000 kr 10 %
8 001 – 30 000 kr 5 %
30 001 – 155 000 kr 2,5 %

Vi har ett pristak som innebär att vi aldrig tar mer än 5 000 kronor i provision.

Om fordran inte betalas utgår alltid en minimikostnad om 400 kronor samt arvode för eventuella ytterligare åtgärder utöver skickade inkassokrav.

Så fort vi står inför ett beslut om ärendet ska drivas vidare till kronofogdemyndigheten eller någon annan myndighet kontaktar vi dig. Om du vill driva vidare ärendet blir det ett rättsligt ärende och vi tar då betalt på sedvanligt sätt för de åtgärder som utförs.